Šanhajas 2020. gada “Zinātnes un tehnoloģiju inovāciju rīcības plāna” tehnoloģiju inovāciju fonda ierosināto projektu saraksts (otrā sērija)